Werkzaamheden

Herfkens Interim Management geeft o.a. advies op het gebied van personeel & organisatie. Dit kan op basis van tijdelijke waarneming of op projectbasis. De werkzaamheden mogen starten vanuit een lastige situatie. HIM is gespecialiseerd in alle HR-terreinen en verandermanagement, gericht op verbinding en optimalisatie van individuen, afdelingen en de daarbij horende processen.

U kunt hierbij denken aan

Organisatie-inrichtingsvraagstukken
Beleidsontwikkeling
Duurzaamheid en Vitaliteit
Functiewaarderingsvraagstukken
Opstellen en onderhouden personeelshandboeken
Oprichten Front-Office
Ontwikkelen HR control
Uitwerken en toepassen plaatsing- en ontslagprocedures

Overige werkzaamheden

Klachtenfunctionaris | Voorzitter/lid IBC | Voorzitter/lid adviescommissie sociale begeleiding | Voorzitter/lid klachtencommissie

Contact
Iepenhof 41
6951 ME Dieren

06 23879798
info@herfkensinterimmanagement.nl
KvK 50823930